Kompetansepluss Arbeid er en statlig støtteordning for bedriftsintern opplæring i norsk, lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. 

Kompetansepluss

Kontakt oss

For ansatte som vil snakke bedre norsk

Veiledende gruppestørrelse er 5 - 12 deltakere

Yrker som ikke krever høyere utdanning

Kan ha kurs på arbeidsplassen

Vi søker midler til kurs og opplæring for bedrifter i hele landet!

Hvem kvalifiserer for Kompetansepluss?

Mange arbeidstakere har utfordringer med å kommunisere godt nok med kolleger på norsk. 


Her forteller Eirik Selvik fra Metallproduksjon AS og Elisabeth Aadnesen fra Ramsvigtunet Sykehjem hvordan de opplever økt trivsel og smidigere intern kommunikasjon.

Norskkurs på arbeidsplassen

Med en praksisnær opplæring vil deltakerne bli motivert til å aktivt bruke språket selv.


Her møter du Marianne Grassdal fra ProClean, og Marta Hanchar og Aliaksei Kunash fra Miljøgartneriet og Wiig Gartneri som forteller om sine erfaringer med kurs i norsk og grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen.

Opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter

Den digitale revolusjonen har endret arbeidshverdagen for de fleste og digitale ferdigheter er viktigere enn noen gang. 


Vi hjelper dine ansatte med å bygge opp grunnleggende digitale ferdigheter.

Slik fungerer opplæringen

Opplæringen kan enten skje som et bedriftsinternt kurs på deres arbeidsplass, eller som et samarbeid mellom ulike virksomheter. Videre skal opplæringen være praksisnær og knyttet til deltakernes arbeidsoppgaver.


Opplæringen kan også foregå på nettet. Dette vil da være videokonferanse mellom kursholder og deltakere fra én eller flere ulike bedrifter. 


Vi vil tilby åpne nettkurs for utvalgte bransjer, og tilrettelegge for at enkeltdeltakere fra flere bedrifter skal kunne delta på kurset.

Ring oss på tlf. 40 3000 40 eller kontakt oss i chat-boksen for å finne ut om din bedrift kvalifiserer for Kompetansepluss!

Kompetansepluss Arbeid (tidl. Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA) er et opplæringstilbud som er finansiert av det offentlige og rettes mot ansatte med kort formell utdanning. 


Ca. 200 millioner kroner bevilges hvert år til bedriftsinterne kurs i norsk språk, lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. 


En satsning på de ansattes kompetanse vil gjøre det lettere å takle omstillinger. Det kan også gi ansatte bedre grunnlag for å ta fagbrev eller annen type opplæring.

Hva er Kompetansepluss?

Hvorfor søke midler til opplæring?

Formålet med kursene er å styrke kompetansen til medarbeidere med kort formell utdanning slik at de kan følge utvikling og krav i arbeidslivet, og bli værende i jobb. Det stilles stadig større krav til lesing, skriving og databruk i alle yrkesgrupper. I tillegg er det viktig for staten å sørge for at arbeidstakere som mister jobben eller blir syke, er i stand til å omskolere seg.


I Kompetansepluss jobber vi med å forbedre grunnleggende ferdigheter, og det blir en lavere terskel å begynne på kurs eller utdanning. Mange av våre kursdeltakere jobber innen hotell, logistikk, bygg & anlegg, helsetjenester eller industri.

Vi ser fram til et hyggelig samarbeid!

Copyright © 2020Lingu Kompetanse AS

Tlf.: 40 3000 40. Epost: kompetanse@lingu.no

Madlaveien 10, 4010 Stavanger